Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
24 December 2019

SECOND DRAFT BITOU MUNICIPAL SDF

Notice Number: 1/2020

To view the Spitial Development Framework (SDF) document, Click Here

Notice is hereby given that the second draft revised Bitou Municipal Spatial Development Framework (SDF) is available for public comment, in terms of Section 20 of the Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 (SPLUMA) and Section 29 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (MSA).

The first draft SDF, and the development proposals in particular, has been substantially revised based on comments received during the initial round of stakeholder engagement.

The draft SDF can be accessed on the Bitou Municipality’s website under the “News” section, at www.bitou.gov.za/spatial-development-framework-3. A copy will also be available for inspection at the Land Use Management Division: Bitou Municipality, Office 50, Second Floor, Melville’s Corner, 3 Kloof Street, Plettenberg Bay, 6600.

Comments must be submitted in writing to the Spatial Planner, Mr. Marcel Minne, at mminne@plett.gov.za, or be delivered to the above-mentioned physical address, on or before 10 March 2020. Enquiries may be directed to Mr. Minne at the given email/ physical address, or 044 501 3319.

Municipal Manager
Bitou Municipalit

UITNODIGING VIR KOMMENTAAR OP DIE TWEEDE KONSEP BITOU MUNISIPALE RUIMTELIKE ONTWIKKELINGSRAAMWERK (ROR)

Kennis geskied hiermee dat die tweede konsep hersiende Bitou Munisipale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (ROR) beskikbaar is vir publieke kommentaar, ingevolge Artikel 20 van die Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (SPLUMA) en Artikel 29 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels Wet, 2000 (MSA).

Die eerste konsep ROR, en veral die ontwikkelingsvoorstelle, is wesenlik aangepas na gelang van kommentaar ontvang tydens die aanvanklike rondte deelname deur belanghebbendes.

Die konsep ROR kan bekom word op die Bitou Munisipaliteit se webtuiste onder die “News” afdeling, by https://www.bitou.gov.za/spatial-development-framework-3. 'n Kopie sal ook beskikbaar wees vir insae by die Grondgebruikbestuur Afdeling: Bitou Munisipaliteit, Kantoor 50, Tweede Vloer, Melville's Corner, Kloofstraat no. 3, Plettenbergbaai, 6600.

Kommentaar moet skriftelik ingedien word aan die Ruimtelike Beplanner, Mnr. Marcel Minne, by mminne@plett.gov.za of die bogenoemde fisiese adres, voor of op 10 Maart 2020. Navrae kan gerig word aan Mnr. Minne by die gegewe e-pos/ fisiese adres, of 044 501 3319.

Munisipale Bestuurder
Bitou Munisipaliteit

Last published 07 January 2020