Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
23 November 2018

LIBRARY CLOSURE

30 NOVEMBER 2018

The following Bitou Public Libraries will be closed at 11h00 on Friday 30 November 2018, due to libraries year-end function, Plettenberg Bay, New Horizons Central, Kranshoek, Kurland and Green Valley.

We apologize for any inconvenience.

Thank you

Municipal Manager  

T Ndlovu 

 

SLUITING VAN BIBLIOTEKE:  30 N0VEMBER 2018

Die volgende Bitou Openbare Biblioteke sal Vrydag, 30 November 2018 om 11h00  sluit weens biblioteke se jaar-einde funksie, Plettenberg Bay, New Horizons Central, Kranshoek, Kurland and Green Valley.

Ons vra om verskoning vir enige ongerief

Dankie

Munisipale Bestuurder  

T Ndlovu

 

UKUVALWA KWAMATHALA EENCWADI: 30 NOVEMBER 2018

Onke amathala eencwadi ayakube evaliwe ukusukela ngentsimbi yeshumi elinanye 11h00.  Ngolwesihlanu umhla we – 30 ku November 2018.  Ngenxa yetheko lokuvala unyaka kulamathala eencwandi alandelayo, Pletternberg Bay, New Horizon Central, Kranshoek, Kurland and Green Valley.

Siyaxolisa ngophazamiseko lweenkonzo.

Enkosi

Umphathi Dolophu

T Ndlovu

Last published 04 February 2019