Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
23 July 2020

Application for EPWP intake 2020/21 (extention of submission date)

NOTICE NUMBER: 183/2020

Please note that all applications for the 2020/21 intake in the EPWP programme will now close at 12:00 on Friday 31 July 2020.

  • No new applications will be considered after 12:00
  • Application forms can be collected and Submitted at the Economic Development Offices in Melville’s Corner. A table has been set up in the corridor specifically for this purpose.

Applicants are requested to allow for social distancing, wear masks –covering the nose and mouth and sanitize their hands before and after submitting application forms.

Adv. L. Ngoqo
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

 

ISIBHENGEZO ESIGXAMISEKILEYO:

UKWANDISWA KWEXESHA LOKUFAKA ISICELO ZOMSEBENZI WE EPWP 2020/2

Qaphela ukuba ixesha lokufaka isicelo sandiswe:

 zonke izicelo zomsebenzi we EPWP ka 2020/21 ziyavalwa ngomhla ngenstimbi ye 12h00 ngo Lwesihlanu umhla we 31 kweye Khala 2020.

  • Azizokwamkelwa izicelo ezifike emva kweye 12h00 intsimbi
  • Amaxwebu okwenza izicelo angathathwa aphinde afakwe kwii Ofisi Zecandelo Lwezo Qoqosho (Economic Development Section) eMellvilles Corner. Kukho itafile ebekiweyo khona.

Siyacela wonke umntu ozokwenza isicelo agcine umsantsa phakathi kwakhe nabanye, athwale imask egquma umlomo nempumlo kwaye acoce izandla ngesibulala ntsholongwane (sanitizer), aphambi kokuba asifake na xa egqibile ukusifaka isicelo sakhe. 

Adv. L. Ngoqo
MUNICIPAL MANAGER
Bitou Local Municipality

Last published 23 July 2020